Menu

Groen Wonen

BBXLN verbouw-totaal open GL optie2
4Q-paalwoning open GL li-achter
4Q-paalwoning-vooraanzicht

Hoogste tijd dat we bij het (ver)bouwen van een woning rekening houden met onze leefomgeving. Niet alleen de reductie van fossiele brandstoffen, maar ook rekening houden met de biodiversiteit , gebruik van natuurlijke (lokale) materialen en zo min mogelijk bewegingen (vervoer) en grondbewerking. Met deze aandachtspunten op m'n netvlies is het idee voor een houten paalwoning ontstaan.
Geen onnodige roering van gronden, gebruik natuurlijke materialen en 0 op de meter, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. De tijd is rijp om deze woning daadwerkelijk te realiseren.
Dat ook bij verbouw van bestaande woningen "groen" verbouwd kan worden laat het voorstel voor de verbouw van een 2-1 kap woning zien. Met een levende groene wand: verhoogd biodiversiteit, absorbeert regenwater, vormt een natuurlijke brandwerende laag , reduceert omgevingsgeluid en niet het minst belangrijk: heeft een positief effect op ons welzijn.